زایمان سزارین

دکتر نارسیس نصیری
زایمان سزارین

زایمان سزارین و عوارض آن

عوارض زایمان سزارین در صورتی که خانمی بارداری سالمی داشته باشد و هیچ گونه مشکل پزشکی در انتظار مادر و جنین نباشد، بهتر است زایمان

کنترل کرونا در شیردهی
زایمان سزارین

کرونا در دوران بارداری و شیردهی

کرونا در مادران باردار و شیرده در این روزها با شدت یافتن آثار مخرب بیماری کرونا در سطح جهان تمامی توجهات و نگرانی های افراد

خونریزی شدید بعد از زایمان طبیعی
زایمان سزارین

خونریزی شدید بعد از زایمان طبیعی

خونریزی شدید بعد از زایمان طبیعی مادر شدن و تجربه احساس متولد کردن موجودی که قرار است وجود شما وسیله ای باشد که به آن

نگرانی خانم ها در بارداری
زایمان سزارین

نگرانی خانم ها در بارداری

نگرانی خانم ها در بارداری بسیاری از خانم های عزیزی که می خواهند باردار شوند و یا باردار هستند از خانم دکتر نارسیس نصیری متخصص

زایمان سزارین زودرس
زایمان سزارین

زایمان سزارین زودرس

زایمان سزارین زودرس زایمان سزارین زودرس  نوعی از زایمان سزارین است که عبارت است از زایمان با جراحی و ایجاد برش بر روی شکم مادر

زایمان سزارین
زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان سزارین یا طبیعی؟ ممکن است این سوال را بارها از خود پرسیده باشید، مخصوصا شما خانم‌های باردار که در شرف زایمان هستید

ازمایشات غربالگری دوران بارداری
زایمان سزارین

ازمایشات غربالگری دوران بارداری

ازمایشات غربالگری دوران بارداری زمان انجام آزمایشات دوران بارداری و قبل از تولد نیز با توجه به شرایط مادر و جنین می باشد که در