دکتر زنان در شمال تهران

ازمایشات غربالگری دوران بارداری
زایمان سزارین

ازمایشات غربالگری دوران بارداری

ازمایشات غربالگری دوران بارداری زمان انجام آزمایشات دوران بارداری و قبل از تولد نیز با توجه به شرایط مادر و جنین می باشد که در

مشاوره قبل از بارداری
زایمان سزارین

مشاوره قبل از بارداری

مشاوره قبل از بارداری قبل از آن که متخصص زنان بخواهد در خصوص شرایط فیزیکی و مواری مانند این و همچنین شرایط باردار شدن مادر